h.n. byggnadsvård på österlen i skåne

Vi har hantverket, kunskapen och känslan när det gäller byggnadsvård med traditionella metoder och material. Vi kommer att fortlöpande lägga ut material och bilder från våra projekt, både pågående och äldre projekt som kan vara en källa för inspiration. Ett sätt att sprida hantverk, kunskap och känsla kan vara många, detta är ett.
bak-ugn
skorsten

Följ oss på sociala medier

F A C E B O O K
HN Byggnadsvård

HN Byggnadsvård har lagt till 9 nya foton — med Henrik Nilsson och 3 andra.lördag, september 16th, 2017 at 10:42e m

Tillsammans med Skånes Målerikonservatorer har vi varit uppe i Trondheim på Nidarosdomen för att förmedla och sprida de kunskaper som vi hittar ovan valv i Lundsstift, i stiftsprojektet ”Medeltida kalkputs och kalkmålningar ovan valv i Lundsstift”.
Under det internationella kalkseminariet ”Rediscovering traditional mortars” berättade vi om de medeltida bruken och målningarna som vi forskar om, samtidigt som vi fick inblick i hur andra arbetar med liknande frågor. Ett stort tack till Verkstedene ved Nidarosdomen som ordnade ett fantastiskt seminarium.
HN Byggnadsvård

HN Byggnadsvård har lagt till 18 nya foton.fredag, maj 19th, 2017 at 6:33e m

Studenter från Bygghantverkprogrammet på Da Capo skolan, Göteborgs universitet, i Mariestad har genomfört praktik på Skånes första kulturreservatet, Örnanäs i norra Skåne, under nästan 17 år. Vi har varit med som studenternas handledare under arbetet med eldstäderna, från bakugn och sättugn till kakelugn och naturstensmurad skorsten. Ett fantastiskt spännande projekt som finns att besöka för allmänheten http://www.ornanas.se/
Gården har även varit grunden för Gunnar Almeviks doktorsavhandling, ”Byggnaden som kunskapskälla” http://hdl.handle.net/2077/28072
Vi vill tacka för förtroendet och tacka alla fantastiska studenter som gjort en stor insats i återskapandet av kulturmiljön, samtidigt som immateriella kunskaper sprids vidare om den nordöstskånska byggtraditionen.
HN Byggnadsvård

HN Byggnadsvårdtorsdag, mars 23rd, 2017 at 11:17e m

Inget slit och släng. Kakelugn som riskerar att rasa plockas ner för att sedan återmuras igen, förutom att vara värmespridare så är även kakelugnarna spridare av immateriella kunskaper då den med jämna mellanrum sätts om och hantverket bevaras och sprids.
Här gör vi en insats på Kulturen i Lund, text ur deras blogg:

”Thomanderska huset byggdes ursprungligen 1814 på Paradisgatan i Lund. Att vi här på Kulturen kallar huset för Thomanderska huset beror på att den kända lundaprofilen professor Johan Henrik Thomander (1798-1865) ägde och bodde i huset 1833-1851.”

”Kakelugnen har inte stått på ett murat upplag utan direkt på bjälklaget, vilket har gjort att den satt sig och en stor spricka har uppstått. Därför demonteras den och märks upp, för att återmonteras på samma plats i ett senare skede, när vi har kommit tillrätta med hussvampen. Vid återmonteringen kommer vi mura upp ett fundament för att slippa denna problematik i framtiden.”

https://www.kulturen.com/blogg/kakelugnen-plockades-ner-tillfalligt/

HN Byggnadsvård

HN Byggnadsvård har lagt till 6 nya foton.onsdag, februari 15th, 2017 at 6:57f m

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Under 2017-18 genomförs stiftsprojektet Medeltida kalkputs & kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.
Fokus är på en genomgripande dokumentation och statusbedömning av kalkmålningar och den så ofta bortglömda kalkputsen av medeltida datum som finns på kyrkvindarna. Dessa skikt är en omistlig del i byggnadens historia och ger idag kunskap om hur byggnaderna uppfördes. Romanska kalkmålningar är intimt sammankopplade med putsen de vilar på. Målningarnas utförande och slutliga utseende är helt beroende av den underliggande putsens bearbetning. Den medeltida kalkputsen, som inte är bemålad, finns inte dokumenterad eller undersökt i samma omfattning som kalkmåleriet. Putsen löper dessutom stor risk att lättare förstöras vid olika typer av arbeten på vindarna.
För att öka kunskapen om materialet och framställningen av det, metodutförande och byggnadsteknik är det av yttersta vikt att en genomgripande dokumentation och statusbedömning av dessa kalkputser kommer till stånd. Därför inleds nu detta länge efterfrågade stiftsprojekt.
Gällande kalkmålningarna från medeltiden har man i det närmaste helt fokuserat på det ikonografiska och rent konsthistoriska. Det finns behov av undersökningar som fokuserar på tekniska frågeställningar.
Är förbearbetningen av putsen likadan i alla kyrkor där t.ex Finjagruppen har tillskrivits kompositionerna?
Är exempelvis slutbearbetningen av målningsputsen kopplad till de eventuella skador som målningarna kan uppvisa, såsom vittringar och förlorat målningsskikt?
Syftet med projektet är en genomgripande dokumentation och statusbedömning.
Att undersöka byggnadernas eventuella behov av åtgärder gällande puts- och målningsskikt.
Att utforma en metod för kommande undersökningar i samtliga medeltida kyrkor.
Det är av stor vikt att göra kulturarvet mera tillgängligt.
Informationsspridning ökar kunskapen. Genom att förmedla dokumentationen digitalt via olika
verktyg till allmänheten kan information om dolda målningar och putsskikt ovan valv visualiseras och göras tillgängligt. Ökad kunskap leder till ett större intresse och därmed respekt och försiktighet.

Projektansvarig:
Stiftsantikvarie Svenska kyrkan Lunds Stift Heikki Ranta.

Projektdeltagare:
Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer
Ingrid Wedberg, Skånes Målerikonservatorer
Henrik Nilsson, murarmästare HN Byggnadsvård
Petter Jansson, 1a antikvarie Regionmuseet Kristianstad/Lund

I februari månad har vi börjat de inledande undersökningarna på Hofterups kyrkvind, där det finns rester av både bemålad och icke bemålad tidigmedeltida puts. En hemsida för projektet är under uppbyggnad och de första provfotograferingarna för att visualisera målningarna har gjorts. Nere i kyrkans kor finns de romanska målningarna synliga. Här ovan valv har vi bildkompositionens fortsättning och avslutning.

Projektet planeras och genomförs i samråd med övrig kulturmiljövård i stiftet.
Samordning med Lunds stifts projekt ”Isolering av kyrkovindar” och det pågående projektet
”Timmermanskonst i Lunds stift” sker.

Vi uppmuntrar församlingar runt om i stiftet som har medeltida kalkmålningar och putsrester ovan valv att höra av sig till någon av oss projektdeltagare.

Texten är författad av projektledare konservator Hanna Eriksson, se gärna mer på http://skanesmalerikonservatorer.blogspot.se/

HN Byggnadsvård

HN Byggnadsvård har lagt till 5 nya foton.måndag, december 19th, 2016 at 3:28f m

Konsten att bevara
I det nya numret av tidskriften Kulturvärden,från Statens fastighetsverk, finns en artikel från arbetet med Läckö slottskyrka som vi hade äran av att bidraga med murarkunskaper till. Vi arbetade bland annat med att ta fram lokal kalk, som släcktes och blandades på plats, till konserveringarna och lagningar. Ett fantastiskt arbete tillsammans med bl.a. Conservator AB, Skånes Målerikonservatorer och herr Nilssons bygg.
HN Byggnadsvård

HN Byggnadsvård har lagt till 7 nya foton.söndag, september 18th, 2016 at 4:22f m

”Från pampig och moderiktig befäst borg i skarven mellan 1400- och 1500-talet, till en utbränd ruin i början av 1700-talet, till återuppbyggt sädesmagasin, till ännu en återuppståndelse som nygammalt medeltida stenhus för något hundra år sedan. Borgen på Bollerup, den enda kvarvarande delen från senmedeltidens fyrlängade befästa gård, har en minst sagt brokig byggnadshistoria.”
Ulrika Wangel YA

Tillsammans med sensommarvärmen har vi med respekt och vördnad börjat arbetet med Bollerups borg. Putslagningar, avfärgning samt det spännande arbetet med understrykningar och skällningar av tegeltaket.

I N S T A G R A M The access_token provided is invalid.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra av dig. Fyll dina uppgifter och beskriv dina önskemål, så kommer vi tillbaka till dig inom kort. 

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.