OM OSS

Henrik Nilsson halmflätning av stagavägg

På den Skånska slätten, med sina karakteristiska pilerader, står dessa gårdar och hus. Vitkalkade, stommar av korsvirke med lera och kalk, tillsynes utslängda utan skydd för väder och vind. Halmtaken lyser med den speciella lyster som bara halmtak kan. Här har jag mina rötter.

Jag är en murare, med 25 år i branschen, egen verksamhet sedan 2005 och det är som murare jag hittade kärleken till gamla hus. När man jobbat några år och började att få känsla för olika material och metoder, fick man även upp ögonen för en del frågor som man kunde ställas inför när man arbetade i gamla hus.

– Varför fungerade inte de nya produkterna som översvämmade byggmarknaden på gamla hus?
– Varför var husen byggda på liknande vis, fast de inte låg i närheten av varandra?

Jag försökte att få kunskap om äldre metoder och de material som användes. Snart insåg jag att för att närma sig husbyggnadsprinciperna fick man leta helheten under den perioden som husen byggdes.
– Hur levde folk och vad levde de av?
– Vilka material fanns att tillgå och vad hade man råd till?

Jag märkte en slags ärlighet och ödmjukhet i gamla hus, man hade rättat sig efter materialens förutsättningar och inte, som är vanligt i dessa tider, försökt rätta materialen efter våra förutsättningar.

Jag är aktiv i ett flertal  lokala föreningsnätverk, hembygds- och byggnadsvårdsföreningar, och inser att de lokala skillnader som finns i landet är viktiga.

Jag är även länsombud i Skåne för Svenska byggnadsvårdsföreningen.