VÅRA TJÄNSTER

Vi är stolta över våra hantverk och delar gärna med oss av kunskap och inspiration. Här presenterar vi lite om några olika hantverk som vi kan hjälpa er med.

  • Traditionell murning

Tegelmurning med traditionella förbandstyper, valvslagning både rumstäckande och över öppningar, naturstensmurning, murning med lersten.

  • Äldre putstekniker

Handpåslagen puts, sprit- och stänkputs, listdragningar, kvaderputs.

  • Lokal kalk

En av våra specialkunskaper är arbete med lokal kalk som bindemedel, från bränning och släckning enligt traditionella metoder till konsultations arbete i samband med restaurering.

  • Traditionella eldstäder

Bakugn  –Renovering och restaurering av äldre ugnar och nybyggnation enligt gamla skånska förebilder. Vi hjälper gärna till att få igång era gamla ugnar, många hembygdsföreningar har visningar och bakdagar där bakugnen är igång.

Kakelugn/ Rörspis  –Upp- och nedmontering av gamla kakelugnar samt rörspisar.

  • Rådgivning

Praktiska rådgivningar på plats, där vi går igenom era frågor om er fastighet på plats. Ni får kännedom om vilka material som ni har i ert hus/ kulturmiljö, vilka för- och nackdelar det finns i befintliga konstruktioner och förslag på framtida lösningar.

  • Kurser
Vi förmedlar även kunskap genom kurser i olika ämnen. Vi ordnar kurser i olika hantverk och tekniker, teoretiska likväl som praktiska. Vi skräddarsyr även special kurser för företag och föreningar som vill få kunskap om gamla hantverk, som exempelvis kalkbruk, lerkline eller kakelugnar. Hör gärna av er om önskemål.
  • Skadeinventeringar

I skadeinventeringen kartläggs och analyseras skadornas art, materialens egenskaper, omfattning och orsak.

 

  • Åtgärdsprogram
  • Puts- och murbruksanalyser
  • Hantverksforskning